ای پی موزیک » دانلود آهنگ جدید » دانلود آهنگ خدا من بهت اعتماد دارم میرسه نوبت منم از امیر رادان

دانلود آهنگ خدا من بهت اعتماد دارم میرسه نوبت منم از امیر رادان

امیر رادان – خدا من بهت اعتماد دارم میرسه نوبت منم

دانلود آهنگ جدید امیر رادان به نام خدا من بهت اعتماد دارم میرسه نوبت منم

Amir Radan – Khoda

دانلود آهنگ خدا من بهت اعتماد دارم میرسه نوبت منم از امیر رادان با کیفیت عالی 320 و 128 به همراه متن آهنگ از ای پی موزیک

دانلود آهنگ خدا من بهت اعتماد دارم میرسه نوبت منم از امیر رادان

متن آهنگ خدا من بهت اعتماد دارم میرسه نوبت منم :

ﺧﺪا ﻣﻦ ﺑﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎد دارم
ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻧﻮﺑﺘﻪ ﻣﻨﻢ
ﺑﻪ ﭼﻴﺪﻣﺎﻧﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارم
ﻣﻴﺮﺳﻪ ﻧﻮﺑﺘﻪ ﻣﻨﻢ
ﻣﻴﺨﻮام ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻫﻤﻪ رﻓﻴﻘﺎم
ﺷﺎدﻧﻮ ﻣﻴﺸﻤﺎرن ﭘﻮﻟﺎﺷﻮﻧﻮ
ادﻣﺎ رو ﻫﻢ ﻓﻦ ﻧﻤﻴﺰﻧﻦ
ﺻﺎف ﻣﻴﻜﻨﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻟﺎﺷﻮﻧﻮ
اﻣﻴﺪوارم ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻰ رﻓﻴﻖ
ﺟﺸﻦ ﺑﮕﻴﺮی ﻋﻴﺪ اﻣﺴﺎل
ﻫﻤﻪ ازت ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﺑﺨﻮاﻧ،
ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻨﺖ ﺗﻬﺮان
ﺗﻮ روزای ﺳﺨﺘﻢ ﻛﻰ ﺑﻮد،
ﺗﻮ ﺣﺎل ﺑﺪﻳﺎ ﻛﻨﺎر ﺗﺨﺘﻢ ﻛﻰ ﺑﻮد
ﻫﻤﻮﻧﻮ ﺳﻔﺖ ﻣﻴﭽﺴﺒﻤ،
ﺗﻮ روزای ﺧﻮب ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻦ

ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎم ﻣﻴﺠﮕﻤﻤﻦ ﺑﻰ ﻛﻠﻤ،
ﻓﻘﻄ ﺑﺎ ﺳﺎز ﺧﻮدم ﻣﻴﺰﻧﻤﻮ ﻣﻴﺮﻗﺼﻢ
ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻰ ﻧﻘﺼﻢ رو دﺳﺘﻢ ﻧﻴﺲ اﺻﻠﺎ
ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و ﺗﻤﻮﻣﻪ ﻓﻜﺘﺎش ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻨﺪم

ﺑﺪه ﺑﺮه ﺗﺮﺳﺎﺗﻮ ﻣﻴﮕﻤ،
دﻧﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻫﺮﺟﺎﺷﻮ دﻳﺪم
ﻫﻢ ﮔﺮﻣﺎﺷﻮ دﻳﺪم
ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﺷﻮ دﻳﺪم
ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺖ ﭼﻨﺪﺗﺎﺷﻮ ﻣﻴﮕﻢ
ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻐﻞ ﻣﺎﻣﺎن
ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﺮو ﻳﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﺑﺨﺮ
اﺷﺘﻰ ﻛﻦ ﺳﺮﻳع ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺣﺎﻟﺎ

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 4]
پخش آنلاین موزیک

دیدگاه خود را بگذارید